نگاهی به آرای قومیتی عرب های حوزه انتخابیه بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام خمینی

خورنا- یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندرامام خمینی با ۱۴ کاندیدا در حال برگزاری است.
با نگاهی به اسامی کاندیداها می توان پازل انتخابات را به راحتی کنار هم چید. در این حوزه به دلیل تنوع قومیتی و نزدیکی قومیتها به یکدیگر، آرای قومیتی اقوام مختلف پراکنده و تقسیم بر تمام کاندیداها خواهد شد.
اما نکته قابل بررسی این است که هستند افرادی که اصرار دارند کاندیدای نهایی خود را از بین کاندیداهای قوم خود برگزینند. در این بین قوم عرب چهار کاندیدای شاخص در این انتخابات دارند که آرای قومیتی عربهای منطقه را تقسیم کرده است.
عبدالمهدی آلبوصوف، عبدالحسین آلبوعبادی، جمال صالح زاده و صالح مختاری فر چهار کاندیدای شاخص قوم عرب هستند که در روزهای اخیر توانسته اند پایگاه رای قومیتی خود را قوی کنند و هرکدام درصد قابل توجهی را از سبد آرای قوم عرب برای خود کسب کنند.
عبدالحسین آلبوعبادی مهندس برق و از کارکنان برجسته صنعت پتروشیمی، صالح مختاری فر (آلبوغبیش) کارشناس ارشد رشته حقوق و از کارکنان شناخته شده صنعت پتروشیمی و طراح ایده اداره ایالتی استانهای کشور از جمله خوزستان و عبدالمهدی آلبوصوف نیز از شخصیت های برجسته قوم عرب در این انتخابات حضور دارند.
در این میان قطعا کاندیدایی که کمترین انتقادات عمومی را به سمت خود داشته باشد، میتواند بیشترین آرا را از این سبد پربار کسب کند. تا امروز بیشترین انتقادات عمومی در بین این چهار گزینه متوجه جمال صالح زاده بوده و ۳ کاندیدای دیگر در سکوت و دور از هیاهو در حال ارتقای جایگاه خود در بین سایر کاندیداها هستند.

https://mahshahr.news/149760کپی شد!
1209