زیرسازی خیابان آزادی ۱۵ واقع در فاز ۶ و آغاز احداث پارکنیگ پارک مسافر بندرماهشهر

زیرسازی خیابان آزادی۱۵ واقع در فاز۶ و احداث پارکنیگ پارک مسافر ویژه مسافرین نوروزی آغاز شد .
https://mahshahr.news/149854کپی شد!
113