فیلم: اظهار نظر امیر حیات مقدم پیرامون راه اندازی بندر ته لنجی ماهشهر

امیر حیات مقدم در گفتگو با یک‌ شهروند از طرح راه اندازی بندر ته لنجی ماهشهر که در زمان حبیب آقاجری پیگیری و پیش رفته بود و در زمان گلمرادی متوقف شد، حمایت کرد.

 

 

https://mahshahr.news/149877کپی شد!
2157