دستگیر ۴سارق حرفه ای دربندر ماهشهر


سرهنگ”رضا پاپی”فرمانده انتظامی بندرماهشهر اعلام داشت:
در پی وقوع چندین فقره سرقت های خرد در سطح شهرستان،یوم جاری ماموران انتظامی ماهشهر با اقدامات اطلاعاتی انجام شده،تعداد ۴ سارق حرفه ای را شناسایی و در کم ترین زمان جهت دستگیری آنان اقدام که تعداد نفرسارق حرفه ای و سابقه دار دستگیر شدند:
سرهنگ پاپی در ادامه عنوان داشت: متهمان در بازجویی های پلیسی تاکنون به ۱۵فقره سرقت اعتراف نمودند؛مقادیری اموال مسروقه از آنان کشف و ضبط گردید،صحنه های سرقت با حضور متهمان-مالباختگان بازرسی که تلاش جهت دستگیری مالباختگان ادامه دارد.
 

https://mahshahr.news/151042کپی شد!
287