انتصاب رئیس پخش فرآورده های نفتی ناحیه سوسنگرد

خورنا_ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خوزستان طی حکمی علی منیشداوی را به سمت رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه سوسنگرد منصوب کرد.
ناحیه سوسنگرد وظیفه تامین سوخت جایگاهها، صنایع و سایر بخشهای مصرفی موجود در دشت آزادگان (اعم از شهرستانهای حمیدیه، سوسنگرد، بستان و توابع) را بر عهده دارد.
به گزارش خورنا، منیشداوی بیش از این به عنوان ریاست فروش و مجاری عرضه ناحیه ماهشهر به خدمت می پرداخته است.
انتهای پیام/

https://mahshahr.news/151188کپی شد!
768