انتصاب سرپرست روابط عمومی و تشریفات سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

سرپرست روابط عمومی و تشریفات سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا؛ سید امید شهیدی نیا مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی طی حکمی،محسن ادیبی را بعنوان سرپرست روابط عمومی و تشریفات سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منصوب کرد.

ادیبی پیش از این رئیس دفتر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بود.

وی همچنین دبیر کمیته توسعه متوازن و هماهنگ کننده دستگاه اجرایی و صنعت شهرستان بندرماهشهر است.

https://mahshahr.news/151635کپی شد!
321