سرپرست بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت پتروشیمی طب صنعت ، سرپرست بیمارستان بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر منصوب شد.
به گزارش خورنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی طب صنعت ماهشهر طی حکمی از سوی سیامک شهنی مدیرعامل شرکت پتروشیمی طب صنعت ، دکتر عباس عطایی به عنوان سرپرست بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر منصوب شد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی طب صنعت در بخشی از این حکم چنین آورده است: نظر به حسن سوابق ، تعهد ، توانمندی و تجارب ارزشمند جنابعالی و موافقت هیات مدیره شرکت پتروشیمی طب صنعت و هماهنگی با مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در راستای خدمت رسانی به مردم بومی منطقه و ارتقاء سطح خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان ، به موجب این حکم به عنوان سرپرست بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر منصوب می گردید.
امید است با استعانت از الطاف لایزال الهی در مسیر پویایی شرکت با مدیریت علمی و دانش محور و توجه ویژه به ارزش های متعالی با تکیه بر قانونمداری ، خردورزی و مشارکت عمومی و همدلی کارکنان در انجام امور محوله موفق و موید باشید.
سیامک شهنی در پایان از زحمات و خدمات ارزنده دکتر ناصر امیرپور در زمان تصدی مسئولیت بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر قدردانی و تشکر کرد.

https://mahshahr.news/152131کپی شد!
699