خرید کامیون و تعمیر ماشین آلات فرسوده شهرداری بندرماهشهر

شهردار بندرماهشهر گفت: به منظور تجهیز ناوگان موتوری شهرداری بندرماهشهر، پنج کامیون فرسوده این شهرداری تعمیر و یک کامیون صفرکیلومتر به ناوگان شهرداری اضافه شد.
مجاهد نظارات اظهار کرد: یک دستگاه کامیون بنز کمپرسی۱۹۲۴ با اعتباری بالغ بر ۱میلیارد و ۸۹۰میلیون تومان از اعتبارات داخلی شهرداری، به ناوگان موتوری شهرداری بندرماهشهر اضافه شد.

نظارات گفت: ۴کامیون و یک تانکر قدیمی نیز که دچار فرسودگی شده بودند به صورت کامل بازسازی و تعمیر شدند.
شهردار بندرماهشهر خاطرنشان کرد: اگر این تعمیرات در خارج از مجموعه شهرداری انجام میشد حدود ۶۰میلیون تومان هزینه برای شهرداری در بر داشت، اما این ناوگان با استفاده از ظرفیت های داخلی شهرداری و تنها با مبلغ ۳میلیون تومان تعمیر و بازسازی گردید.

https://mahshahr.news/152157کپی شد!
376