گزارش تصویری ماهشهرنیوز از نمایشگاه توانمندی های کارآموزان فنی حرفه ای بندر ماهشهر

به مناسبت هفته فنی حرفه ای نمایشگاه توانمندی های کارآموزان فنی حرفه ای بندر ماهشهر در فرهنگسرای فردوسی برگزار شد.

 

https://mahshahr.news/158594کپی شد!
1276