مرد تاریخ تصویری بندرماهشهر درگذشت

قدرت اله امین معروف به قدرت امینی تنها بازمانده عکاسی آنالوگ بندرماهشهر پس از مدت ها دست و پنجه نرم کردن با بیماری، درگذشت.

زنده یاد امینی کارمند پتروشیمی بندرامام بود و زمان استراحت خود را مشغول ثبت تحولات اجتماعی مردم شهرستان بندرماهشهر می کرد و پس از بازنشستگی نیز همچنان دوربین رفیق و همدمش بود.

وی بااتکاء به تجربه و تخصص خود رفته رفته رسته عکاسی ورزشی در بندرماهشهر را رونق داد تا جایی که بیش از چند ده هزار عکس از رویدادهای مختلف ورزشی ثبت نمود و بیش از ده هزار عکس ورزشی در آرشیو وی حفظ و نگهداری شود.

مرد دوربین به دست و نام آشنای بندرماهشهری افتخار ۴ دهه ثبت رویدادهای اجتماعی و ورزشی شهرستان بندرماهشهر را داشته که همین امر ایشان را زبانزد همه بندرماهشهری ها کرد.

می توان گفت استاد قدرت نقطه اتصال نسل عکاسان آنالوگ با نسل عکاسان دیجیتال در بندرماهشهر بود.

https://mahshahr.news/159063کپی شد!
742