کمیسیون کارگری بندر ماهشهر رأی به بازگشت کارکنان اخراجی پتروناد داد

فرماندار بندر ماهشهر گفت: اخراج کارکنان پتروشیمی پتروناد آسیا غیر قانونی است و این نیروها باید به کار خود برگردند.

فریدون بندری در جلسه کمیسیون کارگری شهرستان بندر ماهشهر اظهار کرد: اخراج نیروهای پتروشیمی پتروناد آسیا غیرقانونی است و این کارکنان اخراجی باید برگشت به کار شده و به فعالیت خود ادامه دهند.

جلسه کمیسیون کارگری شهرستان امروز با موضوع شرکت پتروناد آسیا یکی از شرکت‌های زیر پوشش منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار شد و پس از بحث و بررسی درباره موضوع، با نظر به اینکه اخراج کارکنان شرکت پتروناد آسیا کاملاً غیرقانونی بوده، مقرر شد ضمن عقد قرارداد مطابق با قوانین و مقررات اداره کار و امور اجتماعی نسبت به بازگشت به کار کارکنان شرکت مذکور اقدام لازم انجام و ضررهای متحمله به آنها نیز جبران شود.

https://mahshahr.news/159298کپی شد!
87