گزارش تصویری از اولین نمایشگاه عروسک های اقوام ایران زمین

نمایشگاه عروسک های اقوام ایران زمین برای اولین بار به مناسبت روز خلیج فارس در بندر ماهشهر برگزار شده است.

این نمایشگاه از ١١ لغایت ۱۳ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۷ الی ۲۲ در فرهنگسرای فردوسی جهت بازدید عموم برپاست.

https://mahshahr.news/159384کپی شد!
61