تحقق یکی دیگر از وعده های حبیب آقاجری در آخرین روزهای مجلس یازدهم؛

مجتمع آموزش عالی سلامت بندر ماهشهر به دانشکده پرستاری ارتقا یافت

با پیگیری‌های حبیب آقاجری نماینده مردم بندر ماهشهر در مجلس یازدهم، مجتمع آموزش عالی سلامت بندر ماهشهر به دانشکده پرستاری ارتقا یافت.

به گزارش پایگاه خبری ماهشهر نیوز، گفتنی است در مجلس یازدهم، مجتمع آموزش عالی سلامت بندر ماهشهر با پیگیری‌های حبیب آقاجری با یک رشته به بهره‌برداری رسیده بود که با ارتقای آن به دانشکده پرستاری تعداد رشته‌های آن به ۳ رشته افزایش یافت و یکی دیگر از وعده‌های نماینده بندر ماهشهر محقق شد.

لازم به ذکر است با ارتقای مجتمع آموزش عالی سلامت به دانشکده پرستاری، بهداشت و درمان شهرستان متحول خواهد شد و نقش اساسی در ارتقای سلامت شهرستان ایفا خواهد کرد.

https://mahshahr.news/159438کپی شد!
119