پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس در بندرماهشهر

به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس تهران برای مسابقات چهار جانبه به بندرماهشهر می آیند.

این مسابقات با حضور پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس، پیشکسوتان نیروهای مسلح، پیشکسوتان بندرماهشهر و پیشکسوتان صنایع پتروشیمی در سالن بعثت شرکت عملیات غیر صنعتی برگزار می شود.

https://mahshahr.news/159444کپی شد!
160