بندرماهشهری ها نگران برق نباشند؛

پتروشیمی فجر علاوه بر برق، کابل ها را هم تامین کرد

عدنان مراونه رئیس اداره برق بندرماهشهر در مراسم تحویل کابل های برق: شرکت فجر انرژی خلیج فارس 34 کیلومتر را در قالب 28 کیلومتر کابل خود نگهدار و 6 کیلومتر کابل روشنایی تحویل ادارات بندرماهشهر و بندامام خمینی داده است. کابل های خود نگهدار بندرماهشهر در مناطق فاز 2، فاز 3، فاز 4 و کوی آزادگان و مناطق اولویت دار دیگر استفاده خواهد شد که در مجموع 3 هزار خانوار را تحت پوشش قرار خواهد داد.

وی افزود: با توجه به فرسودگی و سرقت کابل های سطح شهرستان و با توجه به تکنولوژی جدید این کابل ها، استفاده از این تجهیزات می تواند از قطعی، خرابی و نوسانات احتمالی جلوگیری کرده آسیب کمتری به تجیهزات همشهریان ما برساند.

رئیس اداره برق بندرماهشهر با اشاره به نقش شرکت فجر انرژی خلیج فارس در تامین برق و تجهیزات برقی خاطرنشان کرد: شرکت فجر پتانسیل منحصر به فردی دارد که می تواند در حوزه تولید برق کمک به سزایی به شبکه سراسری بکند؛ فعالیت های این شرکت در حوزه مسئولیت مدنی و خدمات رسانی به شرکت های منطقه به نوعی است که جای تقدیر و تشکر کرد.

شرکت فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر سابق) در ۵ ماهه گرم سال، برقی لحظه با توان ۵۰۰ مگاوات به شبکه سراسری برق تزریق کرده که این برق نیاز شهرهای منطقه را تامین میکند.

https://mahshahr.news/159446کپی شد!
197