آبفای بندرماهشهر خوراک خبرخوان خوراک اتم

فرماندار بندرماهشهر عنوان کرد:

فرماندار بندر ماهشهر گفت: یکی از مدیران ادارات عملیاتی بندرماهشهر به دلیل عدم سکونت در شهرستان تغییر خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب بندر ماهشهر از دعوت و تذکر به رئیس اداره آب و فاضلاب بندرماهشهر در خصوص شکستگی‌های لوله‌های آب و فاضلاب و سرازیر شدن آن‌ها به کوچه‌ها و خیابان‌ها در آینده نزدیک خبر داد.
با توجه به غروب منابع آب و بحران بی‌آبی به نظر میرسد مسئولان آبفای بندرماهشهر این مشکل را جدی نگرفته و با عدم مدیریت صحیح خود، علاوه بر کمک به هدر رفت آب، موجبات نارضایتی عموم شهروندان بندرماهشهر را نیز پدید آورده اند.