تلکه کردن خوراک خبرخوان خوراک اتم

با روی کار آمدن مدیریت جدید در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرماهشهر روند اخذ مجوز توسط گروه های هنری تغییر اساسی پیدا کرده است. این اداره برای صدور مجوز اجرای هر گونه برنامه هنری از متولیان آن مبالغ هنگفتی…