رئیس آبفای بندرماهشهر خوراک خبرخوان خوراک اتم

با توجه به غروب منابع آب و بحران بی‌آبی به نظر میرسد مسئولان آبفای بندرماهشهر این مشکل را جدی نگرفته و با عدم مدیریت صحیح خود، علاوه بر کمک به هدر رفت آب، موجبات نارضایتی عموم شهروندان بندرماهشهر را نیز پدید آورده اند.