رشد قیمت خوراک خبرخوان خوراک اتم

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر در هفته گذشته در مجموع  بازار شاهد معامله زیادی نبود اما در همین حجم معاملات همچنان رشد مثبتی را تجربه کرد. سهم پتروشیمی امیرکبیر در دو روز معامله شد که هر چند قیمت معاملاتی…