روح الله ابراهیمیان خوراک خبرخوان خوراک اتم

مسئول واحد زیباسازی شهرداری بندرماهشهر اظهار کرد :افرادی ناشناس به اشکالی مختلف دست به تخریب اموال عمومی و تاسیسات شهرداری زده اند که این امر هزینه های بسیاری را به مدیریت شهری تحمیل می کند. روح الله ابراهیمیان گفت:متاسفانه عده…