نماینده خوراک خبرخوان خوراک اتم

دفتر حبیب آقاجری و دستیار وی در امور پتروشیمی در بیانیه ای اعلام کردند: بررسی وضعیت سکونت و شرط بومی گرایی در استخدامی های مربوط به پروژه هایکو پتروشیمی کارون به اتمام نرسیده و در دست انجام است.
خورنا- محمد سبحانیان: این مقاله خود هزار داستان ناگفته دارد و شرح پنهانیِ وضعیت اسفبار این روزهای نماینده بندر ماهشهر در میان افکار عمومی شهرستان را می‌دهد. نماینده‌ای که بخت یاری‌اش کرد و بر صندلی سبز بهارستان تکیه زد اما…
شاهرخ حسنی l خورنا ذات انسان همواره بدنبال عدالت بوده و هیچگاه در برابر فشار ظلم و ستم کوتاه نیامده است. درست چهل سال پیش مردم این کشور بدنبال عدالت طلبی و احقاق حقوقی برابر دست به…