گزارش مالی خوراک خبرخوان خوراک اتم

شاهرخ حسنی l خورنا رهبر معظم انقلاب اسلامی ۲۳ مهر ماه در ابتدای جلسه درس خارج فقه خود فرمودند: مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را…