کاهش رتبه بیمارستان حاجیه نرگس بندرماهشهر

بیمارستان حاجیه نرگس بندرماهشهر در آخرین رتبه‌بندی سالانه دچار کاهش رتبه شده است.

خورنا l عبدالامیر گاموری دکتر میرزایی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرماهشهر در گفتگو با خورنا “ضمن تایید این خبر” اظهار کرد: این یک اقدام سلیقه ای بوده است!
وی در ادامه گفت این بیمارستان حق بندرماهشهر نیست اما نگفت چرا این بیمارستان که در حق این شهرستان نیست، بجای افزایش رتبه، دچار کاهش رتبه شده است؟
میرزایی بیان کرد: حدود ۹۰۰ آیتم برای ارزیابی بیمارستانها وجود دارد و در این ارزیابی ها اعمال سلیقه میشود!
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرماهشهر گفت: من دفاعی ندارم. خدا رحم کرد که همین رتبه را هم به ما داده اند!

https://mahshahr.news/112079کپی شد!
3282