افتخاری دیگر برای پتروشیمی بندر امام

خورنا|باقرگل فر:شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام موفق به کسب گواهینامه ۵ ستاره تعالی سازمانی در مقیاس سازمان های بزرگ از بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM ) گردید .
بنیاد مدیریت کیفیت اروپا ( European Foundation For Quality Management  ) که با نام اختصاری ( EFQM ) در دنیا شناخته می شود ، بر اساس ۸ اصل بنیادی نتیجه گرایی ، مشتری مداری ، رهبری و ثبات در مقاصد ، توسعه و مشارکت کارکنان ، یادگیری ، نوآوری و بهبود ، توسعه شرکت ها ومسئولیت اجتماعی شرکت استوار است .
برای دست یابی به این موفقیت ۱۰ کار گروه تخصصی تعالی سازمانی بطور مستمر در حوزه های فوق الذکر فعالیت نموده اند و با استفاده از روش پرفرما ، خود ارزیابی های متعددی در کلید تخصصی صورت گرفته است .
پتروشیمی بندر امام بیش از ۲۵ گواهینامه ، تندیس و تقدیر نامه ملی و بین المللی از مراجع داخلی و خارجی کسب نموده است که عمدتا” در زمینه بهبود کیفیت ، رعایت محیط زیست ، بهره وری ، بهبود تولید ، مدیریت و مصرف بهینه انرژی بوده است .
پیش از این پتروشیمی بندر امام در سال ۱۳۸۸ نیز موفق به کسب گواهینامه ۵ ستاره تعالی در مقیاس سازمان های بزرگ از بنیاد مدیریت کیفیت (EFQM ) اروپا بعنوان نخستین شرکت ایرانی شده بود .
شایان ذکر است که پتروشیمی بندر امام بعنوان بزرگترین تولید کننده محصولات پتروشیمیایی در ایران با عرضه و صادرات ۳۰ نوع فرآورده به بازارهای داخلی و خارجی نقش بسزایی را در اقتصاد ملی کشور برعهده دارد .

https://mahshahr.news/114590کپی شد!
3110