سفر یک روزه مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مجتمع های منطقه ویژه اقتصادی پتروشمی +تصاویر

خورنا|باقرگل فر:عادل نژاد سلیم مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سفری یک روزه به مجتمع های زیر مجموعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس،در بازدید از پتروشیمی کارون گفت:با توجه به اینکه این مجتمع اولین تولید کننده ایزوسیاناتها در خاورمیانه است باید کنیم که بدلیل مشکلات کوچک از کاهش تولید جلوکیری شود و همچنین نیاز به برگزاری دوره آموزشی لازم برای سودآوری باشیم.

نژاد سلیم درجمع کارکنان پتروشیمی اروند گفت:امانتی که امروز نزد شماست ثروت ملی است و متعلق به همه می باشد پتروشیمی اروند با همدلی ، اعتماد و یکپارچگی بسیار ارزشمند و نتیجه تلاش مدیران و کارکنان این مجتمع از زیان دهی خارج شده و این موفقیت را به همه تبریک می گوییم.

در ادامه بازدید مدیر عامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس از پتروشیمی تندگویان اظهار کرد: در حال حاضر فاز دو این مجتمع در حال تعمیرات اساسی می باشد این تلاش و موفقیت در تولید صدور ده درصد ظرفیت ، از کارکنان این مجتمع تقدیر کرد.

در بازدید از پتروشیمی بوعلی سینا وارد پروژه شیرین سازی برش سبک نفتا شدند که در این بازدید قارونی مدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا توضیحاتی در خصوص پیشرفت پروژه را ارائه نمودند شایان ذکر است هدف از احداث پروژه شیرین سازی برش سبک نفتا حذف گوگرد از برش سبک نفتا که باعث می شود موانع و گلوگاه های تولید ناشی از نوسانات دریافت خوراک از طرف پتروشیمی امیرکبیر را مرتفع و درنتیجه امکان استمرار در تولیدات را فراهم می سازد.

عادل نژاد سلیم در بازدید از پتروشیمی فجر در همایش خدمات فنی که در حال برگزاری بود حضور یافت و افزود: کارکرد مسئولین خدمات فنی می تواند ار بروز بسیاری حوداث و مشکلات جلوگیری کند خدمات فنی خیلی مهم است و باید به نسبت به اهمیت نقشی که برعهده دارید بسیار آگاه باشید.

مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس در بازدید از واحد کلرآلکالی پتروشیمی بندرامام بیان کرد:این طرح با خذف جیوه از واحد کلر یکی از پروژه های مهم زسیت محیطی صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد.

در پایان سفر یک روزه مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس از ایستکاه های آتش نشانی شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات پتروشیمی در بندرماهشهر بهره برداری
نمودند.

https://mahshahr.news/114967کپی شد!
3514