آتش سوزی در پتروشیمی متانول کاوه مهار شد

خرونا|باقرگل فر:علت آتش سوزی در شرکت متانول کاوه نشست گسکت ولو اعلام شد و لوله گاز منفجر نشده است.

 به گزارش خبرنگار خورنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی متانول کاوه  در هنگام راه اندازی آزمایشی واحد در یکی از خطوط شاهد نشتی از فلنج یک ولو بودیم که جهت رفع نشتی اقدام به  توقف واحد  شد.
براساس این گزارش متاسفانه در هنگام تعویض گسکت چهار نفر از پرسنل متخصص دچار سوختگی سطحی شدند که به مراکزدرمانی منتقل شدند.
شایان ذکر است با رفع مورد نشتی و اقدامات اصلاحی ،واحد مجددا شروع به عملیات راه اندازی گردید.
طرح پتروشیمی کاوه با ظرفیت تولید سالانه دو میلیون و ۳۱۰ هزار تن به‌عنوان بزرگترین مجتمع تولید متانول ایران و جهان بوده که پیش بینی می‌شود تولید آزمایشی در این طرح پتروشیمی تا پیش از پایان سال جاری آغاز شود.
https://mahshahr.news/115072کپی شد!
3193