افتخار آفرینی ورزشکاران بندرامام سبک کیوکوشین کان در مسابقات چندجانبه بسیج

خورنا|باقر گل فر:مسابقات چند جانبه قهرمانی بسیج سبک کیو کوشین کان با حضور ۵ تیم از شهرهای بندرماهشهر ، شادگان ، بندرامام ، شهر چمران ، شهرک بعثت در بندرماهشهر برگزار گردید.
ورزشکاران بندر امام خمینی ره با مربیگری فریبرز صادق نیا در رده های سنی مختلف عناوین زیر را در این مسابقات کسب نمودند.
رده سنی نوباوگان در وزن ۲۷- کیلوگرم ابوالفضل صادق نیا مقام اول را کسب نمود
رده سنی نونهالان
وزن ۴۳- کیلوگرم سید عیسی بنی اصفهانی                               مقاو اول
وزن ۴۳+ کیلوگرم ماهان فرحانی                                                مقاوم دوم
وزن ۴۶+ کیلوگرم حیدر محمدیان اصل                                         مقام سوم
رده نوجوانان
وزن ۵۰-کیلوگرم مجتبی حناوی فیصلی                                       مقاو اول
وزن ۵۵- کیلوگرم علی اکبر زایری                                                مقام اول
وزن ۵۰- کیلوگرم آرین ناحمی                                                    مقام سوم
وزن ۵۷+ کیلوگرم علی اکبر عساکره                                          مقام سوم
 
در پایان این مسابقات از دو ورزشکار بندرامامی ابوالفضل صادق نیا و مجتبی حناوی فیصلی به دلیل ناک اوت کردن حریفانشان از طرف رئیس کاتون بسیج ورزشکاران شهرستان تجلیل و به هر کدام از آنها کاپ جنگندگی اهدا شد.

https://mahshahr.news/117825کپی شد!
4605