تحقق ۳۶ درصد سودعملیاتی بیش از سود پیش بینی پتروشیمی امیرکبیر در ۱۱ ماه نخست سال ۹۶

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در ۱۱ ماه نخست سال ۹۶ موفق به تحقق ۳۶ درصد سودعملیاتی بیش از سود پیش بینی شد.

به گزارش خورنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر، این شرکت در ۱۱ ماهه اول امسال توانست ۳۶ درصد بیش از پیش‌بینی سود عملیاتی محقق کند.
بنابراین گزارش سود عملیاتی شرکت در دوره مزبور معادل ۵۳۰ میلیارد تومان سود عملیاتی محقق کند. این رقم در دوره مشابه سال قبل معادل ۴۵۷ میلیارد تومان بود.
شرکت در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۳۰۳ میلیارد تومان فروش داشت که این مبلغ نیز نسبت به پیش‌بینی از ۱۲ درصد رشد برخوردار است.
شرکت اعلام کرده که مبلغ ۱۰۶ میلیارد تومان از فروش مربوط به مابه‌التفاوت تغییر محاسبه از سه منطقه به دو منطقه سنوات سال‌های ۸۷ تا ۹۵ است.
براساس این گزارش سود ناخالص شرکت در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۹۶ معادل ۶۴۸ میلیارد تومان بوده که این رقم نیز از پیش‌بینی ۵۲۱ میلیارد تومانی ۲۴ درصد بیشتر است.
همچنین در دوره مزبور سود خالص شرکت ۵۷۲ میلیارد تومان محقق شده است. این رقم در بودجه ۳۹۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
شرکت در دوره مزبور ۱۸ میلیارد تومان سود ناشی از تسعیر تعهدات ارزی داشته است.

https://mahshahr.news/118322کپی شد!
3423