واکنش دور میزی واکنش در شرایط اضطراری در پتروشیمی اروند برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی اروند، مانور دورمیزی در شرایط اضطراری با حضور مدیرعامل این شرکت به عنوانِ رییس کمیته واکنش اضطراری(EMT) و رییس مجتمع به عنوانِ فرمانده صحنه حادثه (ICT) به منظور افزایش آمادگی لازم و واکنش مناسب به هنگام بروز حادثه و وضعیت غیر قابل پیش بینی برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا فیلمی از یک حادثه واقعی نمایش داده شد و تمامی اعضای تیم EMT، ICT به بررسی نقش ها و وظایف اعضای تیم و به ویژه نقش فرماندهی در کنترل و هدایت حادثه پرداختند.
در ادامه، مدیرعامل پتروشیمی اروند و رییس کمیته واکنش اضطراری به تشریح ساختار EMT و ICT و نحوه تعامل و تشکیل این تیم در زمان حادثه پرداخت.
وی با اشاره به اینکه در زمان حادثه بخش های طرح ریزی عملیات، لجستیک، مالی، اداری و فرماندهیِ حادثه نقش اساسی دارند، اطلاع رسانی صحیح و به موقع، کنترل اخبار فضای مجازی و جلوگیری از گسترش شایعات را حائز اهمیت دانست.

در پایان این جلسه ، بر لزوم برگزاری منظم تمرینات دورمیزی بر اساس pip های تدوین شده تاکید گردید.

https://mahshahr.news/145848کپی شد!
257