پیشنهاد هیئت مدیره برای افزایش سرمایه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

خورنا|باقرگل فر:هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پیشنهاد کرد.

به گزارش سرویس نفت و پتروشیمی؛ با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده مربوط به تحصیل سرمایه گذاری های جدید و جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و همچنین بخشی از مخارج صورت گرفته بابت بازپرداخت بدهی ها که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

 

https://mahshahr.news/146936کپی شد!
224
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *