در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پتروشیمی:

دوره‌ توانمندسازی مشاورین و پرستاران در بندرماهشهر برگزار شد

خورنا|باقرگل فر:بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی ؛مجموعه دوره‌های مرتبط با توانمندسازی و ارتقای مشاورین مدارس آموزش ‏و پرورش، مشاورین مدارس موسسه غیرانتفاعی پتروشیمی و مشاورین مراکز تخصصی مشاوره شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات ‏پتروشیمی ماهشهر در راستای استانداردسازی و استقرار نظام خدمات روان‌شناسی و مشاوره در ۵ عنوان مرتبط با سلامت خانواده و ‏سازگاری زوجین پیش‌بینی شده است.
اولین عنوان از این مجموعه دوره، با حضور خانم دکتر مهری نجات در آبان ماه سال جاری برگزار ‏شد؛ دومین دوره آن نیز با حضور آقای دکتر مسعود جانبزرگی با موضوع مصاحبه بالینی، تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی طی دو روز ‏در هفته اول دی ماه برگزار خواهد شد.‏
همچنین مجموعه دوره‌های مرتبط با توانمندسازی و ارتقای پرستاران در ۵ عنوان مرتبط با روانشناسی رشد، بهداشت و تغذیه، بازی و ‏سرگرمی و همچنین ارتباط و تعامل با اعضای خانواده و در راستای استقرار نظام خدمات پرستاری شهرستان ماهشهر برای بازه زمانی آذر و ‏دی ماه ۱۳۹۸ پیش‌بینی شده است، تاکنون ۲ دوره با حضور دکتر حیاتی و دکتر آلبوصوف برگزار گردیده است.‏

https://mahshahr.news/147770کپی شد!
175