آغاز نصب تجهیزات بویلرهای پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

خورنا|باقرگل فر:عملیات اجرایی نصب steam drum, water drum و استک، بویلر های شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس آغاز شد.

بنابه گزارش سرویس نقت و پتروشیمی به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس،کلیه عملیات طراحی،ساخت، مونتاژ و نصب بویلرهای این شرکت پتروشیمی، با ظرفیت ۱۶۰ تن تولید بخار در ساعت توسط متخصصان و کارشناسان کشورمان انجام شده است.

https://mahshahr.news/147850کپی شد!
252