گام نهایی جهت ریشه کنی فلج اطفال با واکسیناسیون کودکان متولد ۹۵ الی۹۷

مسئول واکسیناسیون شهرستان بندرماهشهر از شروع گام نهابی تزریق واکسن فلج اطفال در کشور خبر داد.

حسین سجادی مهر مسئول واکسیناسیون شهرستان بندرماهشهر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خورنا اظهار کرد: در طرح نهایی واکسیناسیون ریشه‌کن کردن فلج اطفال، کودکان متولد ۹۵/۰۱/۰۱ الی ۹۷/۰۲/۱۷ از تاریخ ۵ بهمن ماه الی ۲۹ اسفند ماه در تمامی مراکز، پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت شهرستان بندرماهشهر انجام خواهد شد.
 
وی ادامه داد: از شهریور ۱۳۹۴ با توصیه سازمان جهانی بهداشت به منظور مرحله نهایی ریشه کن کردن فلج اطفال یک نوبت تزریق واکسن در سن چهار ماهگی به لیست واکسیناسیون کودکان اضافه شد.
 
وی افزود: به دلیل افزایش تقاضا این واکسن در سال ۹۵، تعداد ۴۲ کشور با مشکل تامین این واکسن مواجه شدند که کشور ایران نیز در آن مقطع دچار همین مشکل شد، اما با این وجود تزریق نوبت اضاف واکسیناسیون در استان‌های همجوار کشورهای افغانستان و پاکستان انجام شد.
 
وی ادامه داد: به دلیل کمبود جهانی واکسن فلج اطفال امکان تامین این واکنس برای سایر استان‌های کشور در سال ۹۵ میسر نبود لذا با پیگیرهای وزارت بهداشت از شهریور ۹۷ تزریق واکسن از سن ۴ ماهگی برای همه کودکان کشور لحاظ شد.
 
 

https://mahshahr.news/149008کپی شد!
617