عضو شورای شهر چمران: جمال صالح زاده با دروغ‌ پردازی اقدام به تشویش اذهان عمومی کرده است/ شهردار پیشین چمران کاندیدای خاص را عامل پرونده سازی اعلام کرد/در این پرونده بیشترین ضرر نصیب شهروندان چمرانی شد

عضو شورای شهر و شهردار پیشین چمران پیرو اتهاماتی که از جانب جمال صالح زاده در کلیپ‌های انتخاباتی‌ وی منتشر شده بود، بیانیه‌های صادر کردند.

متن بیانیه عضو شورای شهر چمران:
خدای منان فرمود:
الفتنه اشدو من القتل
الغیبه اشد من الزنا
عجب زیباست است که خداوند رحمان ورحیم ، فتنه را از قتل و غیبت را از زنا بدتر می داند..
متاسفانه شاهد وشنیدم گفتار کذب و بی اساس جمال صالح زاده مبنی بر بازداشت بعضی از افراد شورای شهر را، از آنجائیکه هیچکدام از اعضای شورای شهر حتی یک ثانیه بازداشت نشده اند و جمال صالح زاده با دروغ پردازی اقدام به تشویش اذهان وحتک حرمت ما نیز شده است، ضمن حفظ حق شکایت در محاکم قضایی، از کلیه فامیل وبستگان خود، چنانچه بنده و خانواده ام را از خود میدانند، درخواست می نمائم، با توجه به چنین سخنان پوچ وبی اساس صالح زاده که به بنده ویا دیگر همکارانم روا داشته است رای ندهند.
این پیام را لطفا به تمام طایفه مقدم ارسال نمائید
صادق صباحی مقدم
 
 
 
 
متن بیانیه ابراهیم بریهی نژاد شهردار پیشین  چمران:
بنام خدا
در خصوص اظهارات احدی از کاندیداهای انتخابات حوزه انتخابیه ماهشهر مبنی بر مبارزه ایشان با فساد که نام اینجانب باعنوان یکی از شهرداران ماهشهر اظهار می دارم که گفته های ایشان در جهت منحرف نمودن اذهان عمومی بوده و در خصوص پرونده مطروحه در دادگستری شهرستان اهواز بیان میدارم که ۱.در مرحله کارشناسی اولیه بوده و به هیچ نتیجه ای مختومه نشده که بتوان اینچنین با بی تقوایی مدعی کشف فساد شد.
۲.قریب به اتفاق اتهامات وارده،در گزارش کارشناسی رد شده و آنچه مانده تحقیق در ارتباط نحوه واگذاری اراضی به شهرداری بوده که جهت استفاده منافع عمومی قرار بود استفاده شود که نه تنها فساد اقتصادی نیست بلکه عملکردی است که اینجانب در حال و آینده به آن خواهم بالید.
۳٫ شخص مذکور بیان نموده که از معاون وزیر هم در این پرونده بوده و احضار شده که این موضوع کذب محض است و این ادعا عاری از هر گونه صحت است.
۴.در خصوص بازداشت اعضای شورای شهر هیچ یک از اعضای شورای شهر در این ارتباط حتی یک دقیقه هم بازداشت نشدند و صرفا بعنوان مطلع در رابطه با واگذاری اراضی به شهرداری از انان سوال شد.
در پایان اظهار میدارم حق جوابیه کامل را برای خود محفوظ دانسته صرفا به جهت شور انتخاباتی موجود و نیاز جامعه به ارامش در برهه کنونی از ایشان دعوت مینمایم که بعد از انتخابات در حضور افکار عمومی مردم شهر چمران موضوع پرونده سازی ایشان شفاف سازی شود و زوایای پنهان این پرونده سازی و ضررهای وارده به منافع عمومی از بابت پرونده سازی در یک مناظره علنی مشخص گردد.تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ( و آنان که ظلم کردند به زودی خواهند دانست که به چه کیفر گاهی باز می گردند)
ابراهیم بریحی نژاد ۹۸/۱۱/۳۰

https://mahshahr.news/149882کپی شد!
1208