شهردار بندرماهشهر انتخاب شد

مجاهد نظارات با ۴ رای اعضاء شورای شهر به عنوان شهردار بندرماهشهر انتخاب شد.
https://mahshahr.news/159341کپی شد!
671